TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

Thủ tục đăng ký đầu tư

Những Vấn Đề lưu ý của nhà đầu tư nước ngoài

Khi đến giao dịch để thực hiện các thủ tục liên quan phải xuất trình: Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy giới thiệu (trong trường hợp đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp) hoặc Giấy ủy quyền khi nộp hồ sơ; Phiếu trả lời khi nộp bổ sung hồ sơ; Phiếu giao nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Xem chi tiết
Những Vấn Đề lưu ý của nhà đầu tư nước ngoài

Góp vốn mua cổ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục hành chính, trường hợp không lấy ý kiến của bộ ban ngành, nội dung, văn bản liên quan, tài liệu đính kiềm, điều kiên thực hiên thủ tục
Xem chi tiết
Góp vốn mua cổ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Trường hợp không phải lấy ý kiến)

Hướng dẫn thủ tục hành chính, văn bản liên quan, tài liệu đính kèm, thành phần số lượng hồ sơ, yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục
Xem chi tiết
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Trường hợp không phải lấy ý kiến)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Thành lập mới Công Ty

Thành lập mới Công Ty

Đăng ký thành lập mới Công Ty

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận ĐKDN

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận ĐKDN

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Đăng ký hoạt động chi nhánh: VPĐD/ Địa điểm kinh doanh/ Kho chứa hàng

Đăng ký hoạt động chi nhánh: VPĐD/ Địa điểm kinh doanh/ Kho chứa hàng

Hiện nay, đối với các loại hình Giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở lại, thông báo mẫu con dấu, đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng đề nghị Doanh nghiệp nộp trực tuyến

Tạm ngưng hoạt động

Tạm ngưng hoạt động

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Hiện nay, đối với các loại hình Giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở lại, thông báo mẫu con dấu, đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng đề nghị Doanh nghiệp nộp trực tuyến tại

Hoạt động trở lại

Hoạt động trở lại

Hiện nay, đối với các loại hình Giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở lại, thông báo mẫu con dấu, đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng đề nghị Doanh nghiệp nộp trực tuyến

Đăng kí nhận tin Tâm Minh Luật nhận ưu đãi đang chờ bạn !

facebook tiwtter google