Đăng ký mua cổ phần góp vốn của Nhà Đầu Tư nước ngoài

Đăng ký mua cổ phần góp vốn của Nhà Đầu Tư nước ngoài

Đăng ký mua cổ phần góp vốn của Nhà Đầu Tư nước ngoài

Đăng ký mua cổ phần góp vốn của Nhà Đầu Tư nước ngoài
  • Thông tin dịch vụ

Thông tư, nghị định tham khảo theo:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Hồ sơ gồm có:

Văn bản đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Khi nộp hồ sơ và nhận kết quả, người làm thủ tục phải mang các giấy tờ sau:

- Giấy CMND hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp.

 Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ và nhận kết quả, thì người làm thủ tục phải xuất trình Giấy CMND hoặc hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và một trong các giấy tờ sau: (i) Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; (ii) Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Tài liệu đính kèm:

Tin liên quan
Hiển thị:
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Hướng dẫn thủ tục hành chính, trường hợp không lấy ý kiến của bộ ban ngành, nội dung, văn bản liên quan, tài liệu đính kiềm, điều kiên thực hiên thủ tục

Chi tiết

Đăng kí nhận tin Tâm Minh Luật nhận ưu đãi đang chờ bạn !

facebook tiwtter google