TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp đang có dự định  mở rộng kinh doanh nhưng không biết bổ sung chức năng kinh doanh, ngành nghề hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp 2014 như thế nào, bạn có thể tham khảo các bước sau:
Cách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật  hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
    1. Thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau:
        - Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh           (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
        - Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
        - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
    2. Quyết định của chủ sở hữu nếu là công ty TNHH một thành viên
        - Quyết định và biên bản họp HĐTV nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên
        - Quyết định và biên bản họp của ĐHCĐ nếu là công ty Cổ Phần
    3. Thông báo cập nhật bổ sung ( nếu có )
       * Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có         thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
       * Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
       - Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
       - Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
       - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.
       - Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm hoặc hạn chế kinh doanh quy định tại Điều Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 7 đến Điều 10 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP.
       - Căn cứ pháp lý của TTHC:
         * Luật Doanh nghiệp;
         * Nghị định số 102/2010/NĐ-CP;
         * Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;
         * Nghị định số 05/2013/NĐ-CP;
         * Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT;
         * Thông tư số 176/2012/TT-BTC.

Chia sẻ bài viết này

Đăng kí nhận tin Tâm Minh Luật nhận ưu đãi đang chờ bạn !

facebook tiwtter google