TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 

 

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

. Chuyển đối Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần

. Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Một thành viên

. Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Hai thành viên

. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

. Chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH Hai thành viên và ngược lại

Thành phần, số lượng hồ sơ
 Tâm Minh Luật sẽ soạn thảo theo quy định của nghị định và dựa trên loại hình của Doanh Nghiệp

Thời gian 5 ngày làm việc
 

 

Chia sẻ bài viết này

Đăng kí nhận tin Tâm Minh Luật nhận ưu đãi đang chờ bạn !

facebook tiwtter google