TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

Tạm ngưng hoạt động

 

  Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

 Thời hạn tạm ngưng kinh doanh trong Thông báo mẫu quy định không được quá 1 năm, sau khi hết thời hạn tạm ngưng như đã đăng ký, nếu doanh nghiệp vẫn chưa có thể tiếp tục kinh doanh trở lại bắt buộc phải Thông báo tiếp cho Phòng Đăng Ký Kinh Doanh nơi cấp phép

Quy định: Tổng thời gian chỉ cho phép Doanh nghiệp tạm ngừng trong vòng 2 năm liền kề, 
Cách thức lên hồ sơ :

Chuẩn bị hồ sơ theo mẫu quy định gồm

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiêp

- Văn bản ủy quyền người nộp hồ sơ

Kết quả sau khi làm thủ tục

- giấy xác nhận về việc đăng ký tạm ngưng nếu hồ sơ được chấp thuận

- Thông báo sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa chính xác

* Hiện nay đối với loại hình tạm ngưng Phòng đăng ký kinh doanh chỉ giải quyết khi Doanh nghiệp nộp online, Không nhận hồ sơ giấy, tất cả phản hồi qua email

Với kinh nghiệm xử lý hồ sơ , TÂM MINH LUẬT luôn hổ trợ hướng dẫn mọi lúc, hãy gọi chuyên viên tư vấn của chúng tôi khi bạn cần, 

 

 

Chia sẻ bài viết này

Đăng kí nhận tin Tâm Minh Luật nhận ưu đãi đang chờ bạn !

facebook tiwtter google