TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

Tăng vốn, giảm vốn công ty

 

 

 
Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu hoặc các thành viên đã góp, cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty Cổ Phần. Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định của doanh nghệp. So với thủ tục giảm vốn điều lệ thì thủ tục tăng vốn điều lệ khá đơn giản. 
1. Phương thức tăng vốn điều lệ:
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
- Chủ sở hữu là người tăng vốn thay đổi điều lệ công ty
 
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:
Tăng vốn góp của thành viên: Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty
Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.
 
Đối với công ty cổ phần:
Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật doanh nghiệp 2014.
Hình thức: phát hành thêm cổ phần phổ thông
 
2. Hồ sơ thông báo thay đổi vồn điều lệ sẽ được Tâm Minh Luật soạn theo mẫu quy định và từng loại hình của doanh nghiệp
Doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện các thủ tục sau khi tăng vốn điều lệ:
 
Trường hợp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.
Doanh nghiệp chú ý kê khai trong báo cáo tài chính có sự thay đổi về mục nguồn vốn chủ sở hữu.
Mọi thông tin liên quan đến dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vui lòng liên hệ: 
 

 

 

Chia sẻ bài viết này

Đăng kí nhận tin Tâm Minh Luật nhận ưu đãi đang chờ bạn !

facebook tiwtter google