TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

Đăng ký hoạt động chi nhánh: VPĐD/ Địa điểm kinh doanh/ Kho chứa hàng

1. GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP 
. Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 
. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 
. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh


2. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH , VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN  
. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với  doanh nghiệp tư nhân 
. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần 
. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh

3. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH   

Chia sẻ bài viết này

Đăng kí nhận tin Tâm Minh Luật nhận ưu đãi đang chờ bạn !

facebook tiwtter google