TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

Tạm ngưng hoạt động

1. TẠM NGỪNG KINH DOANH

. Tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

. Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

. Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

. Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần

. Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh

. Tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh / văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

 

2. THÔNG BÁO VỀ TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO

Chia sẻ bài viết này

Đăng kí nhận tin Tâm Minh Luật nhận ưu đãi đang chờ bạn !

facebook tiwtter google