TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

TÂM MINH LUẬT

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận ĐKDN

1. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 

Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Đăng ký thay đổi TRỤ SỞ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Đăng ký thay đổi VỐN trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Đăng ký thay đổi THÀNH VIÊN công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty hợp danh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi CHỦ SỞ HỮU công ty tnhh một thành viên  trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi CHỦ DOANH NGHIỆP trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Đăng ký thay đổi ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

2. THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về cổ đông sáng lập

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

 

3. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

 

 

4. HIỆU ĐÍNH, BỔ SUNG CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Chia sẻ bài viết này

Đăng kí nhận tin Tâm Minh Luật nhận ưu đãi đang chờ bạn !

facebook tiwtter google